LIÊN HỆ

Liên hệ với chúng tôi
Thuốc nam Vũ Chính

Thành lập năm 1976, Xí nghiệp Dược Phẩm 2/9 tiền thân của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 — NADYPHAR ngày nay là đơn vị kinh tế cơ sở có tư cách pháp nhân và hạch toán kinh tế độc lập trên cơ sở sát nhập 07 Viện Bào Chế tư nhân

  • 243 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - Hải Phòng

  • 0936.262.282

  • info@vietads.net.vn